Garncarstwo - rzemiosło w dawnym stylu

21 listopada uczniowie klas trzecich wzięli udział w warsztatach garncarskich w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu. Zajęcia prowadził Pan Daniel Lachor. Dzieci zapoznały się z organizacją pracy w warsztacie garncarskim. Z zaangażowaniem wykonywały ćwiczenia praktyczne: wałkowały glinę, odciskały w niej koronkowe wzory i tworzyły różne formy gliniane, które zostały wypalone tradycyjnymi technikami. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.