WYNIKI GMINNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO
"MÓJ ŚWIAT, MOJA WYOBRAŹNIA, MOJA KSIĄŻKA..."

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła była organizatorem XV Gminnego Konkursu Czytelniczego. Wzięło w nim udział 24 uczniów klas II i III z 12 szkół Gminy Grybów.
Celem konkursu było: rozbudzanie zainteresowań literaturą dziecięcą, zachęcanie uczniów do twórczej pracy, inspirowanie do działań artystycznych, prezentowanie indywidualnych zdolności, rozwijanie zdrowego współzawodnictwa.
Każdy uczestnik miał za zadanie wykonać książeczkę i napisać w formie opowiadania nową przygodę ulubionego bohatera z wybranej literatury dziecięcej.
Komisja konkursowa w składzie: nauczyciele języka polskiego - Małgorzata Janusz, Zofia Litawa; nauczyciele plastyki i edukacji wczesnoszkolnej- Renata Trojan, Urszula Gaborek, Maria Jandura, oraz bibliotekarz -Wojciech Frączek - dokonała oceny prac przyznając punkty według następujących kryteriów:
-forma opowiadania
-poprawność językowa, ortograficzna
- twórczy charakter utworu
-estetyka pracy, staranność pisma
-szata graficzna (3-4 ilustracje) + okładka
-samodzielność, oryginalność
-format - A5, ilość stron - ( 8 do 12)
Uczestnicy konkursu mogli uzyskać max. 15 pkt.
Poziom konkursu był wysoki i bardzo wyrównany. Uczniowie wykazali się niezwykłą wyobraźnią. Ciekawie przedstawili własną wizję losów literackich postaci. Książeczki wykonali starannie pod względem graficznym i artystycznym. Po wnikliwej analizie nadesłanych prac jury wyłoniło zwycięzców konkursu

"Mój świat, moja wyobraźnia, moja książka..."


I miejsce - Karolina Góra - kl.III - SP Kąclowa - 15 pkt.
II miejsce - Amelia Studzińska - kl.III - SP Stara Wieś - 14 pkt.
III miejsce - Jan Bochenek - kl.II - SP Cieniawa - 13,5 pkt.


Nagrody zostaną wręczone w wyznaczonym terminie przez Wójta Gminy Grybów.

Serdecznie dziękujemy młodym pisarzom za wkład pracy włożony w przygotowanie pięknych prac konkursowych, a nauczycielom - opiekunom za opiekę merytoryczną i motywowanie swoich uczniów do podejmowania artystycznych i literackich działań.

Gratulujemy!


Szczegółowe wyniki zostaną przekazane szkołom biorącym udział w konkursie drogą elektroniczną. Prace nadesłane na konkurs stają się własnością biblioteki szkolnej.