VIII Edycja Małopolskiego Konkursu "Odblaskowa Szkoła"

Po raz kolejny uczniowie ZSP w Ptaszkowej przystąpili do realizacji zadań zawartych w ramach konkursu "Odblaskowa Szkoła". Już w pierwszych tygodniach września nauczyciele przeprowadzili w klasach pogadanki na temat zachowania szczególnego bezpieczeństwa na drodze. 12 października wszyscy uczniowie i przedszkolaki uczestniczyli w prelekcji z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, podczas której przypomnieli sobie zasady poruszania się po drogach. Pan policjant zwrócił również uwagę na konieczność noszenia przez pieszych świateł odblaskowych. Na końcu wszyscy otrzymali elementy odblaskowe, które zostały przypięte do plecaków i ubrań.

Spotkanie z policjantem

Włączając się do programu "Odblaskowa szkoła" uczniowie klas trzecich w czasie zajęć pozalekcyjnych wzięli udział w szkoleniu na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Swoją wiedzę utrwalali grając w planszówki "Edukacja drogowa", "Gram w przepisy drogowe". Ponadto zaprojektowali i wykonali plakaty zachęcające do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym "Dbam o swoje bezpieczeństwo na drodze". Dodatkowe zajęcia nadal trwają i odbywają się raz w tygodniu. Zostały wpisane w całoroczny plan pracy szkoły, by umożliwić promowanie edukacji związanej z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

Plakaty samodzielnie zaprojektowane i wykonane przez uczniów
klas III, zachęcające do udziału w konkursie plastycznym.

Uczniowie klas młodszych przygotowali gazetkę ścienną,
która przypominała dzieciom o konieczności noszenia odblasków.

W trakcie trwania akcji w październiku zorganizowaliśmy konkurs plastyczny pt. "Dbam o swoje bezpieczeństwo na drodze", który polegał na przygotowaniu pracy w formacie A3 lub A4, techniką dowolną. W konkursie wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Prace zostały wyeksponowane na szkolnym korytarzu, gdzie każdy uczeń oraz goście mogli je podziwiać.

Zwycięzcy konkursu plastycznego:
I miejsce - Wiktoria Rzemińska klasa III b
II miejsce - Ignacy Czabała klasa I
III miejsce - Zuzanna Toczek klasa II, Magdalena Janus klasa III a

We wrześniu i w październiku nauczyciele zorganizowali kilka wycieczek, w czasie, których uczniowie musieli wykazać się znajomością zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. Każda z klas odbyła praktyczną naukę bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.

Uczniowie klasy "0" i klasy II na wycieczce w BATRNIKU w Stróżach

Uczniowie klasy II na spacerze w okolicach szkoły

18 września uczniowie klas trzecich uczestniczyli w wycieczce do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Szkolenie zostało przeprowadzone przez zawodowych strażaków, którzy przekazali dzieciom ciekawe informacje na temat przyczyn powstawania pożarów oraz ich opanowywania i zwrócili szczególną uwagę na konieczność noszenia elementów odblaskowych.

Uczniowie klas trzecich podczas "odblaskowej" wycieczki
do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu

Uczniowie klas trzecich podczas "odblaskowej" wycieczki
do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu

W trakcie realizacji zadań konkursu "Odblaskowa Szkoła" w naszej szkole odbyło się wiele ciekawych i atrakcyjnych dla uczniów spotkań, konkursów, zajęć oraz wycieczek. Uczniowie w niecodziennej formie przypomnieli sobie ważne zasady zachowania się na drodze, zrozumieli konieczność noszenia odblasków, które zwłaszcza w jesienne wieczory są bardzo ważnym elementem naszego stroju podczas bezpiecznego przemieszczania się po drogach. Koniec tegorocznej edycji konkursu "Odblaskowa szkoła" nie oznacza dla nas rozstania z tematem bezpieczeństwa. Będzie on nam towarzyszył do końca roku szkolnego a także w czasie wakacji.