Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Uczniowie klasy czwartej w ramach programu zajęć technicznych wykonali postać Pana "Stop". Jest to jeden z etapów przygotowań, których celem nadrzędnym jest poznanie zasad właściwego zachowania się na drodze.