" Poznajemy kulturę i tradycję ludową Sądecczyzny".

Dnia 19 kwietnia uczniowie klas czwartych wraz z opiekunami panią Martą Janas i panią Zofią Litawą wzięli udział w wycieczce do Sądeckiego Parku Etnograficznego. Było to pierwsze z wielu proponowanych działań związanych z realizacją innowacji pedagogicznej "Ptaszkowa - moja duma" .Tym razem uczestnicy mieli okazję poznać tradycję, kulturę oraz historię mieszkańców zamieszkujących tereny Sądecczyzny w XIX i początku XX wieku. Sądecczyznę, silnie zróżnicowaną kulturowo, zamieszkiwały wówczas trzy polskie grupy etnograficzne czyli Lachy Sądeckie, Górale Sądeccy (od Łącka, Kamienicy i Piwnicznej) i Pogórzanie (część zachodnia) oraz Łemkowie Sądeccy . Zwiedzając nowosądecki skansen uczniowie mieli możliwość obejrzeć budynki Lachów i Górali Sądeckich, Pogórzan, Łemków , dwór szlachecki, szkołę ludową, kapliczki i krzyże oraz świątynie.Ludowa architektura regionu - zagrody Lachów, Górali, Łemków i Pogórzan - wzbudziły zainteresowanie zwiedzających. Uczniowie zadawali mnóstwo pytań dotyczących architektury, sposobu budowania domostw. Z zaciekawieniem oglądali chałupy i budynki gospodarcze wyposażone w dawne meble, sprzęty, naczynia, części ubioru, obrazy i wszelkie inne przedmioty prezentujące bogatą tradycję naszego regionu. Uczestnicy wycieczki wykonywali zdjęcia najpiękniejszych ich zdaniem miejsc. Będą także - w czasie zajęć plastycznych - wykonywali prace , które mają prezentować krajobraz dawnej wsi sądeckiej. Miasteczko Galicyjskie to kolejny punkt programu wycieczki. Tym razem uczniowie obejrzeli zabudowę małomiasteczkową z przełomu XIX i XX wieku. Szczególne emocje wywołała wizyta w gabinecie dentystycznym z dawnych lat . Badacze tradycji regionu zobaczyli również remizę strażacką, pracownię garncarską, fotograficzną oraz aptekę. Pogoda dopisała, a młodzi turyści byli zachwyceni wizytą w skansenie. Z niecierpliwością czekamy na kolejną wyprawę - tym razem śladami historii i tradycji naszej wsi Ptaszkowej.