"Rodacy Bohaterom"

W dniach 18 - 22 grudnia uczniowie Szkolnego Koła Caritas naszej szkoły zorganizowali zbiórkę produktów spożywczych w ramach projektu Rodacy Bohaterom stowarzyszenia Odra-Niemen. Z zebranych produktów zostaną skompletowane paczki dla żołnierzy-weteranów Polski Podziemnej. Wielu z nich żyje obecnie poza wschodnimi granicami Polski, często w trudnej sytuacji materialnej.
Okazana im pomoc niech będzie wyrazem naszej wdzięczności za heroiczne poświęcenie w walce o niepodległość Polski.
Dziękujemy p. Janowi Podwice za przygotowanie i możliwość obejrzenia wystawy IPN dotyczącej polskiego podziemia niepodległościowego działającego na terenie Podhala i Gorców. Pan Jan Podwika współpracuje ze Stowarzyszeniem Kombatantów z Kresów Wschodnich.