Wycieczki do skansenów

W październiku w naszej szkole zorganizowano wycieczki związane z realizacją innowacji pedagogicznej "Ptaszkowa - moja duma".

W pierwszej z nich uczestniczyli uczniowie klas III i IV. Zwiedzili "Skansen Wsi Pogórzańskiej" im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku. Poznali kulturę ludową Pogórzan. Mieli okazję podziwiać nie tylko dawne zabudowania, ale także dowiedzieli się, jak wyglądał tradycyjny strój pogórzański. Zobaczyli chałupy, stodoły, wiatraki, kuźnię, ule, wystawę wytworów rzemiosła, a także obserwowali, jak robi się strzechę ze słomy. Obejrzeli zabytkowe pojazdy i maszyny rolnicze - wozy, sanie, bryczki z XIX/XX wiekuoraz wystawę"Zioła w tradycji Pogórza"prezentującą rośliny wykorzystywane w tradycyjnej medycynie ludowej Wiele emocji wywołała wizyta w renesansowym Kasztelu w Szymbarku oraz spotkanie z kuchnią ziemiańską, mieszczańską i chłopską (Pogórzan i Łemków) z końca XIX i początku XX wieku. Uczestnicy wycieczki przekonali się, jak wyglądały przybory i akcesoria kuchenne, stare książki kucharskie i sprzęty ze zbiorów muzeum.

Druga z wycieczek to spotkanie z tradycją Pogórzan i Lachów w Sądeckim Parku Etnograficznym. Tym razem wiedzę na ten temat pogłębiali uczniowie klasy VII.. Oglądali budynki mieszkalne i zagrody z połowy XIX w. Zadawali wiele pytań związanych z eksponatami zgromadzonymi w skansenie. Odwiedzili starą szkołę i przekonali się, w jakich warunkach dawniej zdobywano wiedzę. Dużą atrakcją była możliwość zobaczenia otwartego niedawno zespołu obiektów tradycyjnego przemysłu ludowego.Wycieczka zakończyła się wizytą w Miasteczku Galicyjskim. Tam uczestnicy wyprawy poznali tajniki pracy zegarmistrza, dentysty, strażaka i fotografa na przełomie XIX i XX wieku.