DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

Dnia 02. 03. 2020 roku odbył się w naszej szkole DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH.
W tym roku miał on charakter warsztatów językowych, przygotowanych dla uczniów klas IV- VIII. Zajęcia odbywały się w 4 salach lekcyjnych. Były to zabawy, konkursy, prezentacje. Uczestnicy wykonywali również prace plastyczne. Ich zadaniem było wykazanie się dobrą znajomością języka angielskiego i niemieckiego. Za udział w ćwiczeniach uczniowie otrzymywali miniaturowe flagi. Każdy chciał ich zebrać jak najwięcej.
Celem warsztatów było również poznanie krajów anglojęzycznych- USA, AUSTRALIĘ oraz niemieckojęzycznych- NIEMCY, AUSTRIĘ, SZWAJCARIĘ.
Uczestnicy wyszli z zajęć bogatsi nie tylko o nowe słownictwo, ale również o wiedzę, dotyczącą geografii i życia codziennego tych krajów.

Znajomość języków obcych stała się priorytetem we współczesnym świecie...

Warsztaty przygotowali: Pani Agnieszka Mól oraz Pan Marcin Igielski.