Uczniowie pamietają o swojej Patronce

Zbliża się Święto Szkoły. Niektórzy uczniowie pomyśleli o swojej Patronce. Poniżej w galerii zdjęć prace o Świętej Jadwidze - Królowej.