KOMUNIKAT

Drodzy Rodzice oraz Uczniowie!

Decyzją MEN kształcenie na odległość zostaje przedłużone do 7 czerwca 2020 r.

Jednocześnie od 25 maja br. uczniowie klas I - III mogą uczęszczać do szkoły na zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych. Z uwagi na warunki szkoły z zajęć tych w pierwszej kolejności powinni korzystać uczniowie, których rodzice pracujący zawodowo nie mogą im zapewnić opieki w domu.

Również od 25 maja br. nasi ósmoklasiści mają możliwość korzystania na terenie szkoły z konsultacji z nauczycielami wszystkich zajęć edukacyjnych, a w szczególności z tych, z których zdają egzamin. Harmonogram konsultacji został stworzony z uwzględnieniem warunków szkoły oraz rozpoznanych potrzeb i oczekiwań uczniów. Uczniowie klasy VIII będą mieli także możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

Natomiast od 1 czerwca br. pozostali uczniowie będą mogli konsultować się z nauczycielami wszystkich zajęć edukacyjnych na terenie szkoły. Konsultacje są dla uczniów dobrowolne.

W związku z powyższym bardzo proszę rodziców oraz uczniów o zapoznanie się z poniżej zamieszczoną Procedurą bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ptaszkowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, zawierającą warunki sanitarne na terenie szkoły, organizację konsultacji, organizację zajęć dla uczniów klas I - III, zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz sposób postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem koronawirusem.

Procedura bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ptaszkowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19

Harmonogram konsultacji oraz godziny otwarcia biblioteki dla uczniów klasy VIII

Oświadczenie i zgoda