UWAGA!!! Ważne informacje na temat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

Materiały dotyczące trwającej kampanii edukacyjnej dedykowanej koronawirusowi

Strona internetowa dedykowana kampanii: www.gov.pl/koronawirus

Nr telefonu do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu

Wykaz Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznychw woj. małopolskim

Szpitale z oddziałami zakaźnymi w woj. małopolskim