INFORMACJA DLA RODZICÓW W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

INFORMACJA DLA RODZICÓW W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
W ZWIĄZKU Z POJAWIAJĄCYMI SIĘ W NIEKTÓRYCH KRAJACH
PRZYPADKAMI ZACHOROWAŃ NA KORONOWIRUSA

  1. Należy przestrzegać podstawowych zasad higieny, w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania (Jak skutecznie myć ręce?).
  2. Nie należy posyłać do szkoły/przedszkola przeziębionych i chorych dzieci.
  3. Jeśli nie ma się kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.
  4. Jeśli wrócili Państwo z terenów występowania koronowirusa i mają Państwo objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno - epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno - zakaźnego.
  5. Rodzice dzieci do 8. roku życia w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły mają prawo do zasiłku opiekuńczego (art.32 ust.1 lit a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz. U. 2017, poz. 1368).

Kontakt do najbliższej stacji sanitarno - epidemiologicznej: 18 443 54 64