OGŁOSZENIE

Dyrekcja ZSP w Ptaszkowej uprzejmie informuje, że wnioski o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 można składać w sekretariacie szkoły w dniach od 18.02.2020 r. do 28.02.2020 r. do godz. 15.00.

W tym również terminie przyjmowane będą wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola proszeni są o złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w nieprzekraczalnym terminie do 10.02.2020 r.

Szczegółowe terminy postepowania rekrutacyjnego do przedszkola i klasy pierwszej określa Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Grybów.

Dokumenty do pobrania:
Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego.
Wniosek o przyjęcie do przedszkola.
Zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.