Akademia z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej

WIGILIA to najpiękniejszy dzień w roku. Jednoczy SERCA, napawa NADZIEJĄ i OPTYMIZMEM na lepsze jutro. W naszej szkole tę uroczystość przeżywaliśmy 20 grudnia 2019 roku. Kolejny raz BOŻE DZIECIĄTKO urodziło się w każdym z nas. Z postanowieniem bycia lepszym obejrzeliśmy wspaniałe JASEŁKA. Na scenie wystąpili uczniowie klas VI. Panował nastrój zadumy, refleksji, ale i radości, gdyż nie zabrakło elementów humorystycznych.
Pani Renata Trojan wraz ze szkolnym chórkiem umiliła czas, śpiewając piękne ,polskie kolędy.
Pani Dyrektor Magdalena Giera złożyła zebranym świąteczne życzenia.
Tego dnia byli z nami zacni goście:
Pan Jacek Migacz - Wójt Gminy Grybów
Pani Alicja Wąsowicz - Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
Radni wsi Ptaszkowa
Księża- Józef Kmak i Mariusz Bawołek
Przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich
Strażacy OSP Ptaszkowa
Pani bibliotekarka Maria Kogut
Emerytowani pracownicy szkoły
Rodzice
Obecni pracownicy szkoły
Uczniowie i przedszkolaki.
Wigilia przebiegała pod hasłem "Przyszedł, by pomóc nam żyć".

Została przygotowana przez Panie: Barbarę Siedlarz, Bożenę Kogut, Annę Pieróg oraz Pana Krzysztofa Święsa.