Dokumenty

 

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ptaszkowej

 

 

Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ptaszkowej

 

 

Statut Przedszkola Samorządowego w Ptaszkowej

 


Szkolny Zestaw Podręczników
w roku szkolnym 2017/2018

 


Szkolny Zestaw Programów
2017/2018

 

 

Zasady rekrutacji do przedszkola

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola

Wniosek - przyjęcie ucznia do szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej

Zgłoszenie - przyjęcie ucznia do szkoły podstawowej

 

Oświadczenie rodzica o przyczynie nieobecności syna/córki na zajęciach