Dokumenty

 

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ptaszkowej

 

 

Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ptaszkowej

 

 

Statut Przedszkola Samorządowego w Ptaszkowej

 


Szkolny Zestaw Podręczników
na rok szkolny 2020/2021

 


Zestaw podręczników do religii
na rok szkolny 2020/2021

 


Szkolny Zestaw Programów
2020/2021

 


Procedury postępowania nauczycieli i innych pracowników szkoły w sytuacjach niepożądanych zachowań uczniów oraz w trudnych sytuacjach wychowawczych

 


Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych