EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - informacje dla uczniów
i rodziców

Komunikat o harmonogramie egzaminu w 2020 r.

Zasady przeprowadzania i przystępowania do egzaminu.

Informator o egzaminie ósmoklasisty z JĘZYKA POLSKIEGO.

Informator o egzaminie ósmoklasisty z MATEMATYKI.

Informator o egzaminie ósmoklasisty z JĘZYKA ANGIELSKIEGO.