EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - informacje dla uczniów
i rodziców

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021.

Komunikat o dostosowaniach w roku 2021.

Komunikat o przyborach w roku 2021.