PROJEKT LEPSZA SZKOŁA

LEPSZA SZKOŁA to projekt edukacyjny prowadzony przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Szkoła realizuje projekt Lepszej Szkoły z matematyki. W projekcie uczestniczą uczniowie klas IV - VII.

Główne cele projektu to: badanie efektywności nauczania, rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej i kształcenie nauczycieli. Uczestnictwo w projekcie, dzięki specjalistycznym testom, daje nauczycielom możliwość badania kompetencji uczniów, porównania wyników swoich klas z wynikami uczniów w całej Polsce, zaplanowania pracy na cały rok szkolny oraz analizy osiągnięć uczniów.

Testy przeprowadzane są w trzy razy w roku szkolnym (na początku, po pierwszym okresie i na koniec roku), co daje możliwość badania bieżących postępów w nauce całych zespołów klasowych i pojedynczych uczniów.

Więcej informacji na temat projektu "Lepsza Szkoła" znaleźć można na stronie internetowej Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.