PŁYWAM - ZDROWIE I SPRAWNOŚĆ ZDOBYWAM

          W roku szkolnym 2016/2017 13 szóstoklasistów naszej szkoły realizowało projekt "Już pływam, zdrowie i sprawność zdobywam", współfinansowany przez Wójta Gminy Grybów. Uczniowie mieli zapewniony przejazd busem na basen do Stróż oraz naukę pływania pod czujnym okiem instruktora Pana Tomasza Kiełbasy.
          W obecnym roku szkolnym projekt jest kontynuowany z pierwszoklasistami. Raz w miesiącu najmłodsi uczniowie w czasie dwugodzinnego pobytu na basenie nabywają podstawowe umiejętności pływackie, ucząc się przy okazji bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych. Celem programu jest również poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.
          Ten gminny projekt jest jednym z wielu realizowanych w naszej szkole, dotyczących edukacji zdrowotnej. Od roku szkolnego 2017/2018 poprzez zawarcie porozumienia z Małopolskim Kuratorem Oświaty, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ptaszkowej dołączyła do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.