Kontynuacja Programu "Szkolny Klub Sportowy"

W roku szkolnym 2016/2017 nasi uczniowie brali udział w programie "Szkolny Klub Sportowy" realizowanym przez Małopolski Szkolny Związek Sportowy. Współfinansującym program jest Gmina Grybów.
Od stycznia do czerwca - w edycji wiosennej programu - 20 uczniów klas II i III oraz 18 uczniów klasy IV dwa razy w tygodniu uczestniczyło w zajęciach sportowych prowadzonych przez nauczyciela wychowania fizycznego Pana Tomasza Kiełbasę. W nowym roku szkolnym 2017/2018 zajęcie te będą kontynuowane w okresie od września do grudnia - edycja jesienna.

Głównymi celami programu są między innymi:
- stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
- poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
- promocja aktywnego i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

SPORT RZEŹBI NIE TYLKO CIAŁO,
LECZ RÓWNIEŻ CHARAKTER.