"KinoSzkoła"

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klas I - III ponownie przystąpili do Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej i Społecznej "KinoSzkoła". Jest to program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych wśród uczniów, nauczycieli, rodziców.
CELE ZAJĘĆ:
- kształtowanie kompetencji medialnych i społecznych poprzez kontakt ze starannie wyselekcjonowanymi dziełami polskiej i światowej sztuki filmowej;
- wsparcie w kształtowaniu: postaw empatycznych dzieci i młodzieży, pozytywnych relacji międzyludzkich i rozumieniu problemów współczesnego świata.
KORZYŚCI DLA UCZNIA:
- zobaczy filmy dostosowane do jego wieku i zainteresowań;
- pozna wartościowe produkcje kina europejskiego i światowego, które często nie trafiają do szerokiej dystrybucji;
- dzięki prelekcjom prowadzonym przez uważnych edukatorów, będzie mógł poruszać tematy dla niego ważne, choć niejednokrotnie trudne;
- dzięki możliwości utożsamiania się z bohaterami filmów, będzie mógł dokonać autorefleksji i zrozumieć otaczające go procesy społeczne;
- nabędzie umiejętności werbalizowania własnych myśli dzięki możliwości swobodnego wypowiadania się podczas zajęć;
- przełamie strach przed publicznymi wystąpieniami;
- rozwinie wyobraźnię emocjonalną;
- wzbogaci słownictwo;
- podniesie samoocenę;
- pogłębi empatię.