Szanowni Państwo!

Rodzice naszych wychowanków!

Publiczne Przedszkole w Ptaszkowej przystąpiło do Ogólnopolskiego Programu „Optymistyczne Przedszkole.
Autorkami programu są Irena Dzierzgowska i Mirela Nawrot.

Według tegoż programu celem wychowania jest :
-rozwijanie u dziecka optymizmu i poczucia własnej wartości,
-nauczenie jak radzić sobie w różnych sytuacjach,
-rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci.

Optymistyczne przedszkolaki to dzieci jak wszystkie inne. Bywają radosne, smutne, zmęczone.
Ale potrafią mówić o swoich uczuciach, wiedzą, że będą wysłuchane, potrafią sobie wzajemnie pomagać.

 

PROGRAM
 
JACY POWINNI BYĆ RODZICE?
 
KODEKS OPTYMISTYCZNYCH RODZICÓW
 

 

 

Cykl zajęć: W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
 

Cykl zajęć: RADOŚĆ TWORZENIA