Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca: Anna Lompart
Z - ca: Anna Tokarz
Sekretarz: Aneta Janusz-Mróz
Skarbnik: Justyna Czabała

Pozostali członkowie:
Paulina Rolka
Agnieszka Gawłowicz
Joanna Toczek
Maria Ząber
Monika Duda
Renata Ptaszkowska
Kinga Podwika
Anna Kiełbasa
Bogusław Matuszewski