Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Przewodnicząca: Anna Lompart
Z - ca: Justyna Czabała
Sekretarz: Maria Klimek-Ząber
Skarbnik: Renata Ptaszkowska

Pozostali członkowie:
Kinga Krok
Anna Tokarz
Aneta Kiełbasa
Kinga Rysiewicz
Monika Duda
Katarzyna Nosal
Aneta Mróz
Beata Ptaszkowska