Oferty szkół średnich rok szkolny 2020/2021

OFERTY SZKÓŁ

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej

          

http://nawojowa.edu.pl

http://nawojowa.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=131&Itemid=248

Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia w Nowym Sączu

http://www.bswns.szkolybranzowe.edu.pl

Prywatne Technikum Zawodowe w Nowym Sączu

http://www.ptz.edu.pl

IV Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Nowym Sączu

     

http://www.lo4sport.pl/

Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu

          

Zespół Szkół w Marcinkowicach

     

Zespół Szkół nr 4 w Nowym Sączu

http://zsnr4.net/index.php/szkola/rekrutacja

Technikum TEB Edukacja

Prezentacja Technikum
Technik fotografii
Technik informatyk
Technik informatyk i e-sport
Technik usług fryzjerskich
Technik weterynarii