Szkoła promująca zdrowie

W obecnym roku szkolnym nasza szkoła ubiega się o przyjęcie do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Szkoła Promująca Zdrowie to szkoła, w której pracownicy i uczniowie podejmują starania aby poprawić swoje zdrowie i samopoczucie, uczą się, jak żyć zdrowo i stworzyć zdrowe środowisko. Cele Szkoły Promującej Zdrowie:

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE