Z życia przedszkola

Dzień Drzewa

Dzień Drzewa obchodzony jest 10.X. Z tej okazji dzieci z naszego przedszkola w ogrodzie posadziły drzewa, oraz wysłuchały informacji na temat roli drzew w życiu człowieka. Podjęte działania miały na celu propagowanie idei ochrony przyrody, kształtowanie pozytywnego stosunku do niej, pogłębianie wiedzy o drzewach i integrowanie dzieci z całego przedszkola we wspólnej nauce i zabawie.

Copyright (C) 2017. All rights reserved.