Z życia przedszkola

Warsztaty w klasie 0

Pani psycholog z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej z Grybowa za pomocą zabaw, ćwiczeń, pogadanki i prezentacji właściwych postaw, pomogła dzieciom klasy 0 lepiej się poznać i zintegrować. Warsztaty na temat "Integracja w grupie" okazały się świetną okazją do lepszego porozumiewania się.

Copyright (C) 2017. All rights reserved.