Z życia przedszkola

Wycieczka do straży

17 września w ramach realizacji tematu "Jesteśmy bezpieczni" dzieci z klasy "0" były na wycieczce w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. W formie pogadanki i prezentacji multimedialnej zapoznały się z zadaniami realizowanymi przez straż pożarną, sposobami alarmowania oraz zachowania się w przypadku zagrożenia. Uczestniczyły w symulacji pożaru, oglądały sprzęt i wozy strażackie. Mogły usiąść za kierownicą, przymierzyć hełm strażacki. Największe zainteresowanie wzbudził wąż strażacki i pokaz lania wody. Na koniec wszyscy zjedli drugie śniadanie i z zadowoleniem wrócili do przedszkola.

Copyright (C) 2017. All rights reserved.