Z życia przedszkola

Kodeks zdrowego i bezpiecznego przedszkolaka

W ramach innowacji wykonaliśmy pierwsze zadanie z modułu "Żyję zdrowo i bezpiecznie". Dzieci zapoznały się z ważną umową, jaką jest kodeks przedszkolaka. Na podstawie obrazków, najmłodsi poznali właściwy sposób zachowania się w różnych sytuacjach w przedszkolu, utrwalili zawarte w nim zasady. Przedszkolaki zobowiązały się przestrzegać ustalonych reguł poprzez odrysowanie swojej dłoni. Zapoznaliśmy się również ze znakami drogowymi i wykonaliśmy pracę plastyczną ,a potem bezpiecznie się bawiliśmy.

Copyright (C) 2017. All rights reserved.