Z życia przedszkola

W Galerii Żywych Obrazów

W ramach zdalnych zajęć plastycznych dzieci z klasy 0b podjęły wyzwanie i stworzyły Galerię Żywych Obrazów. Zadanie polegało na wykonaniu fotografii odtwarzającej jedno z wybranych dzieł wielkich mistrzów malarstwa. Przedszkolaki wykazały się dużą pomysłowością, kreatywnością
i talentem aktorskim. Wrażenie zrobiły piękne kostiumy i odpowiednio dobrane rekwizyty. Gratulujemy! Rodzicom dziękujemy za pomoc
i zaangażowanie.

Copyright (C) 2017. All rights reserved.