Programy i projekty

Programy i projekty

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

Podczas realizacji programu, najmłodsi poznają zasady dbania o środowisko naturalne, aktywnego wypoczynku i odżywiania się. Uczą się segregować odpady, wybierać odpowiednie formy ruchu oraz rozpoznawać korzyści jakie płyną ze spożywania warzyw i owoców.

AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA

Głównym celem programu jest utrwalenie i poszerzanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania się, dbania o bezpieczeństwo dzieci w domu i poza nim. Kształtowanie właściwych postaw społecznych, informacje jak skutecznie zapobiegać chorobom i minimalizować ich skutki, a także jak dbać o odporność dzieci.

Projekt "Mam 6 lat i poznaję świat"

Od września 2018 roku w zerówce realizowany jest projekt "Mam 6 lat i poznaję świat". Celem projektu jest: pogłębianie wiadomości na temat otaczającego świata, rozwijanie zainteresowań, kreatywności przedszkolaków, twórczej aktywności dzieci i ich rodziców, aktywizowanie i wspomaganie rodziców w procesie wychowania, a także rozwijanie u przedszkolaków pewności siebie, poczucia własnej wartości. Świat ciągle nas zadziwia, dzięki temu możemy go wspólnie odkrywać i poznawać!

Copyright (C) 2017. All rights reserved.